مجتمع آموزشی زردآلو | وب سایت زرسل

  نام و نام خانوادگی
 
 
  شماره تماس
 
 
  مبلغ قابل پرداخت 1000000 تومان
اموزش اظهار نامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی فرمی است که به منظور اظهار درآمدها ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکورمطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود قاطعانه به شما توصیه می کنیم،در زمینه آموزش مالیات وقت بگذارید. بر روی خودتان در هر جایگاهی که هستید سرمایه گذاری کنید و برای تمام دوران حرفه ای خود لحظه ای از آموزش مالیات غافل نباشید.