مجتمع آموزشی زردآلو | وب سایت زرسل

  نام و نام خانوادگی
 
 
  شماره تماس
 
 
  مبلغ قابل پرداخت 1000000 تومان
آموزش انبار داری

یکی از نقاط حاصل خیز برای اختلاس های بزرگ و بدون هیاهو انبارها هستند. جایی که به راحتی می توان فرمانهای نرم افزار حسابداری انبار و چیدمان را به صورت خیلی حرفه ای و نامحسوس تغییر داده و طبق کنترل باندهای اختلاس کننده و یا حتی شخص متخلف حرکت کند.بله وقتی همه کنترل ها به حسابرسی ختم می شود نباید انتظار داشت که تیم حسابرسی از همه نقاط با خبر شوند، چارچوب کار برای آنها مشخص است و باید پایه ریزی انبار به خوبی آنالیز و کنترل شود تا شرکتها و موسسات موقعی متوجه خسارت ناگهانی نشوند.