مجتمع آموزشی زردآلو | وب سایت زرسل

  نام و نام خانوادگی
 
 
  شماره تماس
 
 
  مبلغ قابل پرداخت 1000000 تومان
آموزش مهارتهای هفتگانه

1- مفاهیم ابتدایی در فناوری اطلاعات 2- آشنایی با مفهوم Windows ، استفاده و مدیریت فایل ها 3- آشنایی با مفهوم واژه پردازی (مقدمه ای بر Word مایکروسافت) 4- آشنایی با مفهوم صفحه گسترده ها ( مقدمه ای بر صفحات گسترده EXCEL مایکروسافت) 5- آشنایی با مفهوم پایگاه داده ( مقدمه ای بر Access مایکروسافت) 6- ارائه مطالب ( Power Point) 7- اطلاعات و ارتباطات ( خدمات اطلاعاتی شبکه – اینترنت و پست الکترونیک)