مجتمع آموزشی زردآلو | وب سایت زرسل

  نام و نام خانوادگی
 
 
  شماره تماس
 
 
  مبلغ قابل پرداخت 50000 تومان
16 اصل سرمایه گذاری

در این دوره یاد میگیری که چطور سرمایه گذاری موفقی داشته باشی بهترین نکات سرمایه گذاری که ریسک رو کاهش می ده