مجتمع آموزشی زردآلو | وب سایت زرسل

  نام و نام خانوادگی
 
 
  شماره تماس
 
 
  مبلغ قابل پرداخت 0.99 تومان
دیپلم

اخذ مدرک دیپلم مشاوره رایگان خواهران / برادران / ترک تحصیلی های رشته تجربی / علوم انسانی / ریاضی فیزیک / ترک تحصیلی های هنر / فنی حرفه ای / کاردانش قبولین سوم راهنمایی، میدانید که دیپلم کاردانش از دو بخش تشکیل یافته است، بخش اول مهارتهای فنی و حرفه ای که مربوط به آموزشگاه فنی و حرفه ای می باشد بخش دوم دروس عمومی مربوط به مدرسه آموزش از راه دور، با گذراندن این دو بخش می توانید به راحتی دیپلم بگیرید،